Říjen 8, 2016

Pojmy v online marketingu

Slovníček pojmů

• Co je PPC a nejčastější PPC systémy • Co je Google Analytics
• Jaké jsou nejznámější sociální sítě
• CojeSEOajakýmáúčel

• Co je Page Rank, co ovlivňuje Page Rank a proč je důležitý • Co je CPT, CPM, CTR, RTB
• Srovnavače zboží, jaké jsou a k čemu slouží
• Kdo je Copywriter

• Co je linkbuilding a jaký má cíl?

Co je PPC?

Platba za kliknutí (PPC z anglického pay per click) patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip PPC spočívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Výhodou PPC reklamy je její plánovatelnost a měřitelnost.

Nejčastěší PPC systémy v České republice

Google Adwords – PPC systém na Google.cz
S-klik – PPC systém na Seznam.cz
Etarget – sdružuje tisíce webových stránek, kteří nabízí své volné prostory pro reklamní kampaně Facebook

Co je Google Analytics?

Google Analytics je bezplatná služba od společnosti Google. Slouží majitelům webů, aby mohli sledovat, co se na jejich webu děje a zda se jim vyplácejí jejich investice do marketingových aktivit. Vidíme odkud k nám přichází zákazníci, jaká zadali klíčová slova do příkazového řádku, kolik času na webu stráví, kolik stránek si prohlédnou, můžeme si zde nastavit měření konverzí (vidíme tak, odkud zákazník přišel a zda nakoupil zboží).

Jaké jsou nejznámější sociální sítě?

Facebook Linkedln Twitter Google+ Pinterest

Co je SEO a jaký má účel?

Search Engine Optimization (zkratka SEO, optimalizace pro vyhledávače) je v informatice označení metodiky vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem SEO je získat ve výsledcích vyhledávání lepší pozici (odkaz na stránky bude zobrazen mezi prvními), a tím i četnější a zároveň cílené návštěvníky. Hodnocení relevantnosti webových stránek provádí počítač, ale protože stroje (zatím) nejsou umělou inteligencí, je hodnocení založeno na nepřímých znacích (struktura, metadata, počty odkazů a podobně).

Co je Page Rank

Pagerank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek. Je to číslo, které fulltextové vyhledávače přidělí ke každé URL, na kterou vede nějaký odkaz. PageRankem se vlastně vyjadřuje důležitost (možná lépe řečeno věrohodnost) každé stránky, které je hodnota PageRanku přiřazena. Čím více stránek (a pokud možno s vyšším PageRankem) odkazuje na nějakou stránku, tím větší PageRank získá odkazovaná stránka a tím větší je i šance na dobré umístnění stránky ve výsledcích vyhledávání (ale není to podmínkou).

Faktory ovlivňující hodnotu Page Rank

Existuje několik základních faktorů, které jsou obecně známy a ovlivňují hodnotu Page Ranků. Následující výčet rozhodně není úplný, a o důležitosti a vlivu jednotlivých prvků na výsledek jsou vedeny nekonečné debaty:

Titulek stránky – popisek, který se zobrazuje nahoře v prohlížeči v horní části okna (na záložce). Měl by obsahovat požadovaná klíčová slova a slova, která zákazníci zadávají do vyhledávače. Pokud prodáváte okna, měl by být titulek například „Čepička s.r.o. – Prodej a výroba oken“. Klíčová slova v těle stránky – když píšete text na webové stránky, měli byste jej vytvářet již s ohledem na SEO. Tedy používat pro nadpisy žádaná klíčová slova a fráze. Pozor! Používat klíčová slova v textu neznamená napsat 100× za sebou „prodej a výroba oken“. Vyhledávače opakující se text ignorují, a některé vás mohou i penalizovat za „podivný“ obsah webu.

Hlavní námět webu – pokud se budou všechny stránky vaší webové prezentace zabývat problematikou výroby a prodeje oken, vyhledávač to pozná a nebude vaše stránky nabízet ve výsledcích vyhledávání z jiného oboru, i kdybyste měli na daném webu milion požadovaných klíčových slov, která by mohla teoreticky zapadat do jiné kategorie. Zjednodušeně řečeno – vyhledávače rozpoznají také kontext, nehodnotí tedy výrazy izolovaně.

Stáří webu – starší weby a domény bývají hodnoceny lépe než nové weby. Ovšem dlouhodobě „mrtvé“ stránky, tedy ty, na kterých se nic neděje, bývají ohodnoceny hůře, i kdyby existovaly třeba 10 let. Nejlepší je tedy mít web, který funguje dlouhodobě a je pravidelně aktualizován – tedy žije.

Počet zpětných odkazů – počet odkazů na vaše stránky z jiných míst na internetu. Pro zvyšování počtu zpětných odkazů je nejjednodušší internetové katalogy, kterých jsou tisíce, poté různé PR články, diskuzní fóra… Čím více odkazů na váš web bude na internetu umístěno, tím vyšší bude váš Page Rank. Platí to, že čím vyšší Page Rank má stránka, která na vás odkazuje, tím vyšší vám „předává“ hodnotu Page Rank. Podobně funguje také umístění odkazu na vaše stránky na webech partnerů, dodavatelů, odběratelů apod.

Adresa www stránek – pokud bude vaše internetová adresa www.prodej-a-vyroba-oken.cz, může to zlepšit pozici ve výsledcích hledání u dané stránky na tuto konkrétní kombinaci slov. Podobně pomůže, když je adresa webové stránky například ve tvaru www.cepicka.cz/prodej-a-vyroba-oken.

Co je CPT?

Používá se v tisku a televizi, kde znamená cenu za tisíc oslovených čtenářů. Podobně na internetu znamená cenu za tisíc „zobrazení“ reklamy.

Co je CPM?

Cost per mile – stejný význam jako CPT (Cost per thousand)

Co je CTR?

CTR je zkratka z anglického click through rate, v češtině se překládá jako míra prokliku. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Pojem se většinou používá v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadřuje její (přibližnou) efektivitu.

Výpočet CTR je velmi jednoduchý: CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Co je RTB?

Real time bidding je technologie, která umožňuje nákup impresí displejové (bannerové) reklamy v aukci, která probíhá v reálném čase – tedy při zobrazení každé jednotlivé imprese.
Jak funguje RTB. RTB se nejčastěji používá jako výplň nevyprodaných ploch.

Jaké jsou srovnavače zboží a k čemu slouží?

Nejznámější české zbožové srovnávače? Zboží.cz a Heureka.cz jsou největší, ale je vhodné myslet i na další – Srovnanicen.cz, Hyperzbozi.cz, Hledejceny.cz atd., dále jsou to i nákupy Google.
Zájemci o zboží s pomocí srovnávačů cen zboží snadno najdou nejlevnější a nejvýhodněji dostupné zboží, které si poté koupí. Ať už zejména přímo na Internetu, nebo v nalezeném kamenném obchodě.

Kdo je Copywriter?

Copywriter (CW) je textař a kreativec, který píše především reklamní a marketingové texty.

Co je linkbuilding a jaký má cíl?

Budování zpětných odkazů (linkbuilding) je jednou z off-page metod SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače. Cílem je propagace daného webu.
Tato technika je považována za nejvýznamnější off-page faktor. Zatímco on-page techniky SEO představují úpravy přímo na stránkách, které optimalizujeme, off-page techniky představují optimalizaci mimo tyto stránky, a kromě samotného linkbuildingu sem patří například reputace stránky, její důvěryhodnost nebo geografická poloha návštěvníků stránky.

Budování kvalitních zpětných odkazů má z hlediska internetového marketingu dva dopady. Prvním je zlepšení pozice odkazované stránky ve výsledcích hledání pomocí užiti správných klíčových slov v „anchor“ textu (viditelném textu odkazu). Druhým dopadem je přivedení nových návštěvníků na stránky.

Jinak řečeno, využitím linkbuildingu se zvyšuje pravděpodobnost, že si někdo někde přečte odkaz na dané stránky a klikne se na ně. Větší počet odkazů značí, že se na tyto stránky pravděpodobněji dostane potenciální zákazník.